Vifte med 5-trinnsregulator

Vifte for trykksetting. Ferdig koplet med 5-trinnsregulator og støpsel for 230 V. Monteres enkelt i dørramme/duk eller i byggedør. Tilgang til programvare for beregning av lekkasjetall fås ved bestilling av lekkasjepakken. Programmet gir en indikasjon på husets lekkasjetall ved prøvingen. Ved hjelp av røykoppsats kan man enkelt finne lekkasjepunktene. Med radonsniffer kan man i tillegg måle radonkonsentrasjonen i lekkasjer fra grunnen.