Røykoppsats med blåsebelg, 10 røykampuller, plasthetter og glasskutter

Inneholder blåsebelg, 10 røykampuller, plasthetter og glasskutter. Når det er undertrykk i huset, kan luftlekkasjene finnes og synliggjøres ved å slippe ut røyk fra ampullen. Røykmengden kontrolleres enkelt med belgen.