Punktmåler ("radonsniffer")

Instrumentet trekker inn luft gjennom en slange og radonverdiene presenteres etter 6 minutter. Dette brukes til å påvise radoninnholdet i luftlekkasjer fra grunnen, for eksempel ved sprekker og rørgjennomføringer. Det er også nyttig for å avgjøre om luftlekkasjer bak utforede vegger og i rørføringer stammer fra grunnen eller om de består av uteluft. Instrumentet måler opp til 37.000 Bq/m³ og leveres med oppladbart batteri for ca. 5 timers drift.