Prandtl-rør (200-315 mm)

For måling av lufthastighet og luftmengde i kanaler med diameter Ø200 - Ø315, sammen med mikromanometer. Prandlt-rør heter Pitot Static Tube på engelsk. Det består av et indre og ytre rør som er koplet til hvert sitt trykkuttak. Når disse koples til manometeret, måles hastigheten indirekte ved hjelp av det dynamiske trykket i luftretningen. Dette er samme prinsipp som brukes ved måling av lufthastigheten på et fly.