Pakke med dørramme, vifte og manometer

Pakke bestående av dørramme med duk og koffert, vifte for trykksetting og mikromanometer. Ved hjelp av vifta skapes undertrykk i huset. Luftlekkasjer kan da synliggjøres med røykoppsats. Under en radonbefaring kan det i tillegg være nyttig å måle radonkonsentrasjonen i luftlekkasjer fra grunnen med radonsniffer.

TEK10 stiller krav til bygningers lufttetthet. Ved dokumentasjon av energieffektivitet ved energitiltak kan lekkasjetallet for småhus ikke være større enn 2,5 luftvekslinger per time ved trykkforskjell på 50 Pa. For øvrige bygninger tillates det maksimalt 1,5 luftvekslinger per time ved trykkforskjell på 50 Pa. Generelt gjelder et minstekrav til lekkasjetall på maks 3,0 luftvekslinger per time ved trykkforskjell på 50 Pa.

Ved kjøp av pakken, fås tilgang til et dataprogram som beregner et lekkasjetall på bakgrunn av verdiene som måles. Dette er først og fremst ment som en pekepinn, for eksempel for å vurdere tettheten på et gammelt hus eller under vindtettstadiet av et hus under oppføring. Tettetiltak kan med fordel gjøres med vifta i drift slik at man umiddelbart kan se forbedringene.