Mikromanometer

Mikromanometer fra Fluke som brukes til å måle trykkdifferanse mellom huset og omgivelsene ved bruk av trykksettingsvifte. Manometeret kan også brukes til å måle trykkdifferanser i ventilasjonsanlegg eller, samt luftmengder og lufthastigheter i kanaler ved hjelp av Prandtl-rør.

Bruksområdet er 1 – 4000 Pa og 1 – 80 m/s. Instrumentet måler i tillegg temperatur fra 0 – 50 °C. Leveres med måleslanger i polstret bæreveske.