Utstyr for luftlekkasjesøk i bolighus

Utstyret som selges på denne siden brukes primært til å finne luftlekkasjer i hus. Dette er spesielt aktuelt i to tilfeller:

  1. Ved høye radonverdier. Radongass trekkes inn i huset sammen med luftlekkasjer fra bakken. Når luftlekkasjene er funnet, kan man gjøre tettetiltak for å stanse innstrømningen av radon.
  2. Ved nybygg. Byggeforskriften stiller krav til bygningers lufttetthet og dokumentasjon av denne. Når huset under oppføring er vindtett, bør det gjøres en tetthetsmåling. Da kan man enkelt finne ut hvor det er lekkasjer og utbedre disse.